RBK-Mätning


Vid RBK-mätning mäter man av RF (relativ fuktighet) i betong. Vanligtvis genomförs det i bjälklag eller betongplattor. Mätningen genomförs och dokumenteras enligt en detaljerad manual.

Anledningen till att man utför en RBK-mätning är för att kunna säkerställa att byggfukten torkat ut, så att betongen kan beläggas med ett ytskikt. I de fall där betongen inte torkat tillräckligt finns det risk att parkett, matta, lim eller annat ytskikt skadas och får en fuktskada.

Genom att anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant erhåller du ett mätresultat som går att lita på. Om personen inte är auktoriserad saknas kunskap om hur mätningen ska gå till, vilket kan leda till stora problem med mätfel. Resultatet du får riskerar då att inte stämma.

Fuktmätning avjämningsmassa

Det blir allt vanligare att lägga ett tjockare lager avjämningsmassa för att få slätare golv. Det är vanligt på framförallt hdf-bjälklag eller på betongplattor/ filigranbjälklag som är gjutet med betong med lågt vct-tal. Dessutom är det vanligt vid renovering av äldre golvkonstruktioner.

Så går det till

En RBK-mätning genomförs i olika steg, processen tar minst 6 dygn. Först borras ett hål i betongkonstruktionen, hålet rengörs, kontrolleras och tätas med mätrör. Efter minst 72h kan man montera mätprober i mätrören. Efter ytterligare 72h kan man läsa av mätproberna och skriva ett mätprotokoll.

Vid fuktmätning av avjämningsmassa genomför man arbetet med uttaget prov enligt golvbranschens mätmetod. Därefter krossas provet och läggs i en provbehållare. Den relativa fuktigheten i proven avgörs sedan i ett klimatrum eller labb.

BLI KONTAKTAD

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så återkommer vi på KN Fuktteknik & Entreprenad AB till dig snabbat möjligast.

Kontaktformulär

KN FUKTTEKNIK & ENTREPRENAD AB

Adress

Ferlins Väg 23
458 32 Färgelanda