Provtryckning/ lufttäthetstest

Vid nyproduktion trycktestas huset/fastigheten för att se så att energiberäkningen för byggnaden går att uppnå och att byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer.

Läcksökning kan också utföras i samband med detta med värmekamera och teströk.

Energisparande

Provtryckning kan också utföras i befintlig fastighet där man letar luftläckage som leder till hög elförbrukning. Med hjälp av provtryckning kan dessa läckage hittas. Protokoll med åtgärdsförslag lämnas alltid till kund efter utförd utredning.

Termografering

Termografering med värmekamera är ett effektivt sätt att hitta exempelvis dolda värmeledningar och läckage från dessa. Det är också ett effektivt sätt att hitta köldbryggor vilket ledet till minskad komfort och risk för kondensskador.

BLI KONTAKTAD

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så återkommer vi på KN Fuktteknik & Entreprenad AB till dig snabbat möjligast.

Kontaktformulär

KN FUKTTEKNIK & ENTREPRENAD AB

Adress

Ferlins Väg 23
458 32 Färgelanda