Krypgrunds & Vindsavfuktning

Både krypgrunder och vindsutrymmen drabbas av fukt och mögelpåväxt. I dessa fall är lösningen att installera avfuktare och ventilationssystem. Vi både säljer och utför installation av detta.

Vid fuktproblem i krypgrunder erbjuder vi fast installation av Corroventas krypgrundsavfuktare. Den håller luftfuktigheten i krypgrunden så låg att man förhindrar tillväxt av svamp, mögel och dylikt.

När det kommer till vinden arbetar vi med Corroventas system VentoVind™. Det är ett system för behovsstyrd ventilation. Med det här systemet skapar man ett kontrollerat sunt klimat med optimerad ventilation, detta utan tillförsel av energikrävande värme.

Krypgrund

En krypgrund som är uteventilerad anses vara en riskkonstruktion för fukt. Den främsta anledningen till det är att sommarhalvåret är både fuktigt och varmt samt att det ofta är varmare ute än i krypgrunden. Den varma och fuktiga luften kommer in i krypgrunden genom ventiler och andra otätheter. Då kyls luften ner samtidigt som den relativa fuktigheten ökar. Detta leder till mikrobiella skador så som mögelpåväxt. Lösningen på detta är krypgrundsavfuktning, vi hjälper till med installation av Corroventas krypgrundsavfuktare.

Vind

När det kommer till kallvindar är det vanligt förekommande att mögelpåväxt bildas på undersidan av underlagstaket. Många gånger grundar det sig i bristfällig eller helt avsaknad av ångspärr mot vindsbjälklaget, från boytan. Numera används mer vatten, detta kombinerat med att husen blir tätare och vi byten från högtempererade värmesystem till lågtempererade så ökar fuktbelastningen på vinden. Luften som sedan träffar det kalla underlagstaket bidrar till att det sker kondensbildning, som sedan leder till mögelpåväxt. Det händer även att väderomslag och liknande kan orsaka kondensbildning på undersidan av underlagstaget.

BLI KONTAKTAD

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så återkommer vi på KN Fuktteknik & Entreprenad AB till dig snabbat möjligast.

Kontaktformulär

KN FUKTTEKNIK & ENTREPRENAD AB

Adress

Ferlins Väg 23
458 32 Färgelanda